Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Helga Peeters, opvoeden op maat met Helga Peeters, opvoeden op maat, gevestigd aan Erpsestraat 98B – 3070 Kortenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Haal meer uit het leven met je kind!


Erpsestraat 98B
3070 Kortenberg
+32 472 40 33 25

Helga Peeters is de Functionaris Gegevensbescherming van Helga Peeters, opvoeden op maat. Hij/zij is te bereiken via hallo@opvoedenopmaat.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Helga Peeters, opvoeden op maat, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@opvoedenopmaat.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Helga Peeters, opvoeden op maat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Helga Peeters, opvoeden op maat, analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Helga Peeters, opvoeden op maat neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Helga Peeters, opvoeden op maat) tussen zit. Helga Peeters, opvoeden op maat gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Woocommerce en Mollie voor het aanvaarden en verwerken van bestellingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Helga Peeters, opvoeden op maat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Wettelijk verplichte bewaartermijn > Voor afhandelen en uitvoeren van geleverde producten en diensten
Personalia > Wettelijk verplichte bewaartermijn > Voor afhandelen en uitvoeren van geleverde producten en diensten
Adres > Wettelijk verplichte bewaartermijn > Voor afhandelen en uitvoeren van geleverde producten en diensten
Andere > Wettelijk verplichte bewaartermijn > Voor afhandelen en uitvoeren van geleverde producten en diensten

Delen van persoonsgegevens met derden:

Helga Peeters, opvoeden op maat, verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Helga Peeters, opvoeden op maat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Helga Peeters, opvoeden op maat, gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geinformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hallo@opvoedenopmaat.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Helga Peeters, opvoeden op maat, zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Helga Peeters, opvoeden op maat, wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde instanties.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Helga Peeters, opvoeden op maat, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@opvoedenopmaat.com

Deelname aan (online) begeleiding in groep (Facebook groep, digitale vergaderzaal, andere):

Wanneer je deelneemt aan begeleiding in een Facebook groep, is wat je meedeelt zichtbaar voor de anderen van die groep, zowel huidige als toekomstige leden.

Wanneer je deelneemt aan live sessies, geef je ook toestemming voor het maken van een opname van die live sessie. Deze opnames kunnen ter beschikking gesteld worden van derden.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.